Підручники отримали гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України від 08.02.2022 № 140) і схвальні відгуки експертів.

1. Надія Басай, Наталя Шелгунова

Німецька мова (1-й рік навчання)

Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

(з аудіосупроводом), «Parallelen»

Підручник створено за Модельною навчальною програмою «Друга іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О.П., Сотникова С.І., Коваленко О. Я., Королецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І.В., Добра О. М.,Кіор Т. М., Мацькевич М. Р., Глинюк Л. М., Браун Є. Л.)

 • Розроблено на основі автентичного підручника «Magnet» від видавництва «Klett» (Німеччина) з урахуванням вимог програми Нової української школи.
 • Формування комунікативних навичок.
 • Інтегроване навчання.
 • Індуктивна презентація граматичних явищ.
 • Завдання країнознавчого характеру.
 • Сучасний лексичний матеріал.
 • Якісний фонетичний матеріал з онлайн аудіосупроводом.
 • Апробований у пілотному проекті у школах України.

2. Лаура Бродбент

Англійська мова (5-й рік навчання)

Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

(з аудіосупроводом), «English with Bloggers»

Підручник створено за Модельною навчальною програмою «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В.Г., Шаленко О.П., Сотникова С.І., Коваленко О.Я., Королецька І.Б., Якоб О.М., Самойлюкевич І.В., Добра О.М., Кіор Т.М.)

НМК English with Bloggers створений в рамках спільного міжнародного проєкта видавництв «МЕТОДИКА ПАБЛІШИНГ» та DELTA PUBLISHING (Великобританія) для НУШ України та базуюється на інтегруванні умінь 21-го століття, як-от, спілкуванні, співпраці, креативності, критичного мислення та поваги до культури та традицій інших народів через проектну роботу, творчі завдання та компетентнісний, інтегрований, комунікативно-діяльнісний, особистісно-орієнтований підходи.

Cкладаються з підручника, робочого зошита, методичного посібника для вчителя та мультимедійного додатку і реалізують методику навчання та компетентнісний потенціал предмету «ІНОЗЕМНІ МОВИ».

3. Тетяна Пахомова

Англійська мова (1-й рік навчання)

Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

(з аудіосупроводом), «Joy of English»

Підручник створено за Модельною навчальною програмою «Друга іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О.П., Сотникова С.І., Коваленко О. Я., Королецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І.В., Добра О. М.,Кіор Т. М., Мацькевич М. Р., Глинюк Л. М., Браун Є. Л.).

 • Розроблено в рамках міжнародного проекта на основі автентичних матеріалів видавництва «Klett» (Німеччина) з урахуванням вимог програми Нової української школи.

До НМК входять:

 • підручник
 • робочий зошит
 • зошит для тестів
 • аудіосупровід онлайн до всіх компонентів НМК
 • додаткові матеріали на DVD-диску.

Структура підручника складається з восьми розділів:

ABC practice, Thomas Tallis School, Free Time, Shopping in Greenwich, Let’s go to the country, The school year, Ukraine, English and Ukrainian holidays.

Внутрішня структура кожного розділу підручника представлена такими блоками: Check-in, Language1, Language 2, Story, Link-up, Check- out.

Check-in розпочинає кожен із розділів підручника, де центральним навчальним матеріалом є комунікативно-ігрові контексти завдань для засвоєння мовленнєвих одиниць та структур. У розділі представлені сюжетні історії про реальних дітей, які, спілкуючись між собою, демонструють учневі конкретний і характерний для його віку зразок. Таким чином, у підручнику подано аутентичні зразки, що відображають реалії країн, мова яких вивчається.

Розділи Language 1, Language 2, Language 3 реалізують принцип новизни різноманітністю навчального матеріалу з представленням мовленнєвих одиниць, які треба опанувати в різних ситуаціях, через виконання вправ і завдань, що спираються на різноманітність характеру і форм навчання.

У цих розділах використано чимало ілюстрацій, комікси, що демонструють ситуацію уроку, опорних малюнків для виконання завдань з розвитку навиків усного і писемного мовлення. Особлива система завдань дозволяє учням стати реальними учасниками спілкування.

Розділ Story, в якому центральним навчальним матеріалом є текст у формі діалогу або монологу, сформований як своєрідна презентація інформації з метою подальшого занурення учнів у попередньо вивчені сфери спілкування – мова тут дійсно виконує свою пряму функцію: засобу формулювання і обміну думками.

Кожний розділ завершується блоком Check Out із завданнями на перевірку сформованості навиків та умінь у рамках розділу.

Структура кожного розділу є чіткою, послідовною і представленою вищерозглянутими блоками впродовж усього підручника.

Сторінки підручника містять рамки-рубрики з виділеною лексикою для активного використання з інструкцією щодо нового граматичного матеріалу або лексичного явища, зі списком корисних фраз, що допоможуть учням краще висловитися в усному чи писемному мовленні, з правилом-інструкцією щодо створення того чи іншого виду писемної комунікації, з порадою щодо застосування певної навчальної стратегії тощо.

Додаток у кінці підручника містить традиційний довідковий матеріал:

 • таблицю для самооцінювання з 4-х видів мовленнєвої діяльності відповідно до Загальноєвропейських рівнів володіння мовою;
 • таблиці з критеріями для успішного виконання письмових робіт та короткого повідомлення для самоперевірки;
 • англо-український словник;
 • список неправильних дієслів.

Автентичний аудіосупровід із записом діалогів, текстів та іншого матеріалу сприяє формуванню мовленнєвого слуху школяра.

Додаткові відеоматеріали до НМК на DVD-диску «Action UK!» -повністю узгоджено з навчальним змістом і комунікативними цілями НМК. Гумористичні ігрові сценки демонструють культурні та міжкультурні аспекти повсякденного життя британців. Молоді симпатичні актори миттєво завойовують серця всіх. Титри для кращого запам‘ятовування і розуміння англійського мовлення і можуть бути чудовим додатковим компонентом у навчальному процесі.

4. Юрій Клименко

Французька мова (1-й рік навчання)

Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

(з аудіосупроводом), «À la découverte du français»

Підручник створено за Модельною навчальною програмою «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В.Г., Шаленко О.П., Сотникова С.І., Коваленко О.Я., Королецька І.Б., Якоб О.М., Самойлюкевич І.В., Добра О.М., Кіор Т.М.)

 • Розроблено в рамках міжнародного проекта на основі автентичних матеріалів видавництва «Klett» (Німеччина) з урахуванням вимог програми Нової української школи.
 • зорієнтований на європейські рівні володіння французькою мовою;
 • чітке розміщення навчального матеріалу, лінійна структура;
 • 7 тематичних модулів з трьома «проміжними станціями»;
 • наглядність уроків;
 • комунікативні завдання з достатньою кількістю вправ;
 • однакова побудова тематичних модулів;
 • поглиблене формування мовленнєвих умінь на «проміжних станціях»;
 • різноманітна програма з фонетики;
 • автентичний аудіосупровід озвучено носіями мови;
 • цікаві та привабливі ілюстрації;
 • приклади з життя паризьких школярів кварталу Батіньоль;
 • талісман підручника - симпатичний Мустік, улюбленець дітей.

Товар додано до списку

Працюючи з цим сайтом, ви даєте свою згоду на використання cookie-файлів сервісів Google. Це необхідно для нормального функціонування сайту, показу цільової реклами та аналізу трафіку. Статистика використання сайту відправляється в Google Детальніше